Trädgårdsarbete

Arbetsuppgifter, för gemensam trevnad

Häckar:

Häcken mot Bagaregatan och mot Kungsgatan klipps vid behov. Vid parkeringsutfarterna ska den inte vara högre än 80 cm på en längd av 2,5 meter. I korsningen Bagaregatan/Kungsgatan ska den klippas till 80 cm fram till källarnedgången och inte vara högre än 80 cm på en längd av 10 meter utmed Kungsgatan.

Gräsklippning:

Klipp gräset vid behov. Under högsäsong (juni - sep) krävs kanske en klippning per vecka.

Ogräs/gångar:

Ogräset rensas för att gångarna ska se så prydliga ut som medlemmarna önskar.

Vattna/blommor:

Vattna blommor som ser ledsna ut om bedömningen är att orsaken till hängigheten är vattenbrist.

Gångar/grus:

Kratta gärna gångarna för att få ett fint helhetsintryck av vår gemensamma gård och för att få ut grus som ibland körts ihop.

Övriga uppgifter:

Lämna gärna tips.

 

Arbetsfördelning:

GRUPP 7A/7B: vecka 25, 29, 33, 37

GRUPP 5B: vecka 26, 30, 34, 38

GRUPP 5A: vecka 27, 31, 35, 39

GRUPP 13A/13B: vecka 28, 32, 36, 40

 

Styrelsens bedömning är att detta är relativt enkla arbetsuppgifter som vi bör kunna sköta själva för att därmed inte driva upp avgifterna i onödan. Var och en får hjälpa till efter förmåga. Arbetsuppgifterna är ändå av så varierande art att alla kan bidra på något sätt.

Har ni tips eller synpunkter så lämna dem till styrelsen i brevlådan i 13A.

 

Ansvarsgrupper för trädgårdsskötsel

BAGAREGATAN 7B/7A: Rino, Karin och Christer, Monica och Ulf, Ylva

BAGAREGATAN 5B: Therese och Isak, Siv B, Kerstin och Lars-Erik

BAGAREGATAN 5A: Anna-Lena, Niclas och Helen, Siv och Åke

BAGAREGATAN 13A/13B: Yvonne, Jessica och Johan, Magnus, Thomas och Cecilia