Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma...

I åminnelse av vargavintern 2010