Läsa, forska, skriva, spela schack och koppla av...

Här är forskarrummet

Forskarrum

I källaren till 5B finns ett Forskarrum med böcker, skrifter, kartor, ritningar, några spel och bildarkiv - tillgängliga för alla i föreningen, ett aktivt rum dit alla är välkomna när som helst, för att själv forska, läsa, titta eller träffas.

Låna gärna böcker och annat bara ni antecknar lånet på listan som finns uppsatt i rummet.

Bidrag gärna själva med egna ”fynd” – böcker, brev, bilder, historiska dokument eller saker, sådant vi alla kan vara intresserade av.

I forskarrummet finns även en dator med skrivare, kopiator och scanner, dock utan Internet, och en s k Lektograf – en läsmaskin som förstorar text och bilder. 
 

De original som finns, föreningsprotokoll från när föreningen bildades vid förra sekelskiftet och framåt, medmera, ska dock inte förvaras i detta rum utan i det brandsäkra skåpet i Gårdshuset och senare kanske överlämnas till något officiellt arkiv för förvaring.

 

Välkomna att forska vidare!