FÖRENINGSNYHETER

Uppdaterad säkerhet

Senaste nytt

Senaste nytt

Ny rutin för soprum och sprinklersystem.

Soprummet ska vara låst. S-nyckel passar till det utrymmet.

Till tvättstugan fungerar numera lägenhetsnyckeln.

Sprinklersystemet i trappuppgångarna har besiktigats och är ok.

Vår egen kontrollrutin innebär att vi testar systemet två gånger per år i samband med städdagarna.

Du är själv ansvarig för att du har minst en brandvarnare i din lägenhet och att du kontollerar att den fungerar.

Styrelsen.

Senaste nytt

Eken har beskurits då avsikten är att minimera kronan för att trädet ska må bättre. Enligt Järna trädvård så bör det ske nästa gång om ca 6 år dvs 2022. Dessförinnan bör vi ta ett prov i trädet för att få fram vad det är för bakterieaktivitet i trädet och om det medför ytterligare åtgärder. Detta kan ske inom en 5 årsperiod. För övrigt behövs inget mer göras.

Styrelsen 201608

Senaste nytt

Idag har vi haft det andra byggmötet. Vår konsult Dan J har kontrollerat att arbetet fortskrider enligt planerna och kommentarerna är att det blir ett fint och bra tak. Tidplanen ser ut att hållas. Slutbesiktning är planerad till 30 november. Ställningarna runt huset kommer att vara kvar större delen av tiden. Ställningen som är framför porten till 5B ska plockas ner till november så att båda dörrhalvorna går att öppnas.

Containern framför Kungsgatan 13 flyttas på måndag, en står kvar tiden ut. Nästa tegelleverans blir på torsdag.

Till städdagen den 7 ska vi ha en industridammsugare på plats, har ni inte sopat ur förråden tills dess kan ni använd dammsugaren då.

Senaste nytt

Dagsfärska bilder på fortsatt takarbete under fotoalbum. Kallelse till städdagen den 7/11 finns numer i era brevlådor liksom protokoll från oktober.

Nu finns bilder hur takrenoveringen fortskrider.

Titta i fotoalbum under takbyte. Arbetet fortskrider och är snart färdigt på Bagaregatan 7. Enligt planen ska allt vara färdigt ungefär vid månadsskiftet november/december. Visst ser det trevligt ut!

2015

Nu finns utdrag från styrelseprotokoll från 2015-08-31 att läsa under fliken "Protokoll"

2014-07-16

Ny mapp:
Vi har lagt till en ny flik (eller mapp) med rubriken "Vår trädgård". Här beskrivs gemensamma arbetsuppgifter och och arbetsfördelning.

2013-08-29

Första Hjälpen-skåp
Två förbandsskåp för akuta behov har satts upp - ett i gårdshuset, ett utanför verkstaden i källaren.

2013-03-10

Allergirisk
Styrelsen  har beslutat att det på grund av allergirisk inte är tillåtet att låta husdjur vistas i gårdshusets lokal eller tvättstuga.

2012-12-23

Låst cykelrum...
Cykelrummet i gårdshuset kommer fortsättningsvis att vara låst. Ny låscylinder är monterad och respektive hemmanyckel passar.
Glöm inte att låsa efter dej!

... men olåst soprum
Även soprummet är nu låsbart men observera att dörren måste hållas olåst alla dagar för sophämtningens skull!

2012-12-16

Ny bok i forskarrummet
Nu kan ni låna boken/magasinet "Livet vid havet" i forskarrummet.
Utgiven av Nyköpings Kommun med både historia och om "Bo i Nyköping"-kampanjen.

2012-12-06

Märkmaskin inköpt
En DYMO märkmaskin har köpts in till föreningen. Finns att låna i "Forskarrummet".

2012-12-05

Parkeringsförbudet gäller alla
Bilar, de boendes eller deras gäster, får inte parkeras på gården! Enda undantag är vid i- och urlastning vilket ska ske skyndsamt.
Detta med hänsyn i första hand till alla boende men även ur säkerhetssynpunkt - utryckningsfordon måste alltid snabbt kunna ta sig fram på gården.
Vi har nu också köpt snöplogningstjänst som innebär att under vintertid kommer gården att plogas av en entreprenör som vid plogning måste kunna komma fram utan hinder.
Ansvar för att detta sköts ligger på respektive boende - som alltså även ansvarar för sina besökares beteende.

2012-12-05

Hund med sällskap
Styrelsen har beslutat att hundar gärna får vistas på gården men skall då alltid vara i mattes eller husses sällskap. Ingen hund får lämnas ensam på gården, vare sig bunden eller lös.
Detta med hänsyn till de som är hundrädda samt att de sittplatser vi har på gården ska kunna användas av de boende till det de är avsedda för.
Hundägarna måste även se till då de lämnar platsen att ta med sig saker som t ex hundskålar, koppel, tuggpinnar mm. Även se till att platsen hålls ren från hundbajs.

2012-11-11

Höststädningen avklarad
Tack alla goda krafter! Rensat och klart! Allt fungerade som planerat med ett enda undantag - skyliften. Tyvärr gick den inte att använda så vi får försöka rensa takrännor och stuprör vid ett senare tillfälle.

Uppgifter som också kvarstår är städning av gårdshuset - golv och ev. skåp. Fönster och gardiner är dock fixade. (Någon som inte hade möjlighet att närvara städdagen kanske kan ta sig an detta framöver?)


Nya hänglås till grovkällarna har köpts in och kan öppnas med samma kod som till entrédörrarna.

2012-09-10

Fasadputs
Vi har med Micaels hjälp utfört en del puts- och fasadarbeten. Bl a är nu undertaket till höger om port 5B, som råkat ut för "frostsprängning", nu åtgärdat i ett första steg. Återstår att lägga på ytterligare lager, putsa och måla. Kanske inte i höst (beror på väder o vind), möjligtvis vid en torr period i vår.

2012-09-10

Takarbete utfört
Niklas har i helgen som gick testat den nya säkerhetsselen och utfört besiktning av tak och rättat till där så behövdes.

2012-09-10

Rensning mm
Vi har nu rensat alla stuprör från löv och andra "proppar". Detta är något vi bör göra regelbundet varje senhöst då alla löv fallit ner för att undvika vattenläckage och översvämningar som kan orsaka frostskador på fasaderna.

2012-09-10

Häckklippning
Häcken mellan vår gård och Wigertz kommer inom en snar framtid att klippas ned till ca 50 cm. Detta för att den ska växa sig starkare.
Vi anlitar tillsammans med Wigertz en trädgårdsmästare som utför arbetet.

2012-08-24

På gång:
Några praktiska saker vi just nu har på gång är:
- Prio 1: Rensa stuprör. Det är tvärstopp i minst ett av dom vilket medför att vi vid regn får översvämningar från taket vilket kan medföra fasadskador.
- Prio 2: Kolla alla brandsläckare. När gjordes det senast? 2 år sedan eller 2006?

Förtydligande:
Styrelsen beslutade på senaste möte (2012-08-08) att gårdshuset går att boka max 4 dagar vid samma tillfälle.
Naturligtvis är det därefter möjligt att förlänga med ytterligare 4 dagar om ingen annan bokat upp en tid.
Så att - efter att de 4 dagarna gått kan du sätta upp en ny tid om ingen annan hunnit före.

P-info
Vultejus p-plats kommer att tillfalla Niklas/Helen fr o m 1.a september enligt det kösystem vi tidigare beslutat om.
Nästa "på tur" är alltså Rino.

2012-08-24

För att komplettera uteplatserna har vi nu beställt ytterligare ett parasoll (med fot) från Kila möbler.

2012-08-24

Säkerhetsele finns nu i verkstan. Att användas vid arbete på hög höjd, t ex tak osh fasader.

2012-04-30

Gårdskotten har vaknat ur sin vintervila. Under fliken Fotoalbum finns en kort film som visar kottens första stapplande vårsteg bakom gårdshuset.

2012-04-28

Under fliken Fotoalbum finns nu ett bildspel från gårdsstädningen lördagen 28 april 2012