För att trivas tillsammans...

Ordningsregler för Brf Enighet


v 
Månadsavgiften ska inbetalas i förskott till bankgiro 5345-2892 senast sista bankdagen varje månad.


v 
Trappstädning sker genom att var och en städar sitt våningsplan och trappan ner.


v 
Trapphusen ska hållas i god ordning. De får inte användas för uppställning eller förvaring av tidningar, flaskor eller dylikt.

v  Verkstaden ska efter att den använts städas, dammsugas och sopor ska forslas bort.


v 
Träningslokal, bordtennisrum och bastu får användas utan avgift av lägenhetsinnehavare med gäster. Lokalerna skall hållas i god ordning.


v 
Gårdslokalen får utnyttjas utan avgift av lägenhetsinnehavare och deras gäster. Lokalen ska städas efter att den använts och porslin, glas mm diskas. Soppåsar ska bytas. Upplåtelse till sällskap där lägenhetsinnehavare inte är närvarande får ske endast i undantagsfall efter särskild prövning av styrelsen. Övernattning max 3 nätter i följd.


v 
Tvättstugan får utnyttjas utan kostnad av lägenhetsinnehavare. Efter att ha använts ska bänkar och maskiner rengöras och golv blöttorkas. Soppåse i kärl byts vid behov.


v 
Cykelrum finns i gårdshuset och källaren. Cyklar utomhus ska stå i cykelställ.


v 
Soprummet ska enbart användas för hushållssopor. Övriga sopor bortforslas av respektive lägenhetsinnehavare.


v 
Vindsförråd finns till alla lägenheter. Utanför förråden är lagring inte tillåtet.


v 
Källarförråd finns för lagring i viss omfattning efter samråd med styrelsen.


v 
Parkeringsplats följer ej lägenheten utan fördelas i turordning efter anmälan till styrelsen. Inga andra platser på gården än de p-platser som anvisats för varje lägenhet får användas annat än mycket tillfälligt för ur- och ilastning ur fordon och ska ske skyndsamt. Gästers bilar hänvisas till Bagaregatan eller annan allmän parkering eller på för tillfället ledig lägenhetsparkering om innehavaren av p-platsen gett sitt godkännande.


v 
Tillsyn av gemensamma utrymmen sker genom beslut vid föreningsstämma.


v 
Rökförbud gäller i alla gemensamma lokaler.


v 
Sprinkler finns i varje trapphus. Dessa bör aktas för stötar och kyla.


v 
Huvudnyckel kan vid tillfälligt behov lånas.


v 
Ekonomisk plan och stadgar följer samtliga lägenheter.


v 
För fastighetens yttre skötsel ansvarar lägenhetsinnehavarna gemensamt i enlighet med den fördelning av uppgifter som beslutats vid stämmomöte.


vHund med sällskap
Hundar får gärna vistas på gården men ska då alltid vara i mattes eller husses sällskap. Ingen hund får lämnas ensam på gården, vare sig bunden eller lös. Detta med hänsyn till de som är hundrädda samt att de uteplatser vi har på gården ska kunna användas av de boende till det de är avsedda för.
Hundägarna måste även se till då de lämnar platsen att ta med sig saker som t ex hundskålar, koppel, tuggpinnar mm. Även se till att platsen hålls ren från hundbajs.

v 
Tvätt- och diskmaskiner och annan maskinell utrustning i lägenheter eller verkstad får inte användas mellan kl 22.00 – 10.00.


Ordningsreglerna har utformats för att vi skall få största möjliga trevnad i vårt boende.

Styrelsen